> το πολύτιμο ταξίδι της Νερένιας

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το νερό (κύκλος νερού)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση-δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού «Το πολύτιμο ταξίδι της Νερένιας», της νεροσταγόνας που ταξιδεύει τα παιδιά στον κύκλο της πολύτιμης ζωής της και στους κινδύνους που την απειλούν.

Συνοδεύεται από εκπαιδευτικά, βιωματικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς, ειδικά σχεδιασμένα ώστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους για το φυσικό κύκλο του νερού, να αντιληφθούν την αξία του για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη, και τη σπουδαιότητα της διαφύλαξής του από τους κινδύνους της μόλυνσης και σπατάλης.  • Προσχολική ηλικία, νηπιαγωγείο, Α', Β΄και Γ' Δημοτικού
  • Διάρκεια: 60-90 λεπτά
  • Πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου ή στο χώρο του studio "Kινητήρας", Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, ή άλλο πολυχώρο κατόπιν συνεννοήσεως